Bli med på Frivilligbørs torsdag 23. mars!

Visste du at du som jobber i kommunen også kan delta på Frivilligbørs? 

Vi gjentar fjorårets suksess, og arrangerer en ny Frivilligbørs! Målet med børsen er å løfte samarbeidet mellom næringslivet, offentlig sektor og frivilligheten. 

Husk at påmeldingsfristen er 12. mars!

Meld deg på her

Se videoen fra fjorårets Frivilligbørs!

Hvorfor skal vi som jobber i kommunen delta?

Som virksomhet i det offentlige kan samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet bedre det eksisterende tilbudet til kommunens innbyggere. 

Bilde fra fjorårets Frivilligbørs. Foto: Kristiansand kommune

En samhandlende kommune

Kommunen har et stort samfunnsoppdrag, og vi må bidra aktivt til å nå FNs bærekraftsmål. På en Frivilligbørs bygger vi nettverk på tvers, og finner ressurser og samarbeidspartnere som kan gjøre kommunens aktiviteter enda bedre!

På Frivilligbørs møtes vi ansikt til ansikt og utveksler ideer til samarbeid. I løpet av denne børsen skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Det er ikke kjøp og salg av tjenester på en Frivilligbørs, og ingen penger er involvert. Samarbeidsavtaler som inngås på Frivilligbørsen handler om å dele ressurser, og målet er å løfte samarbeider mellom aktørene. 

Bilde fra fjorårets Frivilligbørs. Foto: Kristiansand kommune

Hvilke kommunale enheter kan bli med på Frivilligbørsen?

Alle som ønske å samarbeide med frivilligheten og næringslivet er hjertelig velkommen til årets Frivilligbørs! Og for ansatte i disse kommunale virksomhetene vil det være ekstra relevant å komme på børsen:

  • Helse og mestring
  • Oppvekst
  • Samhandling og innovasjon
  • Bibliotek
  • Idrett-, kultur- og fritidstilbud
  • Tilbud innen folkehelse
  • NAV
Kunstner Marcus Krachl Johansen foran kunstverket sitt. Foto: Kristiansand kommune

I fjor var børsen en stor suksess med over 100 inngått avtaler!

Her er eksempler på noen av disse samarbeidsavtalene som omfattet kommunale virksomheter:  

  • DNT Sør skal etablere turvenner ved omsorgssentrene. 

  • Tjernø kunst skal holde kurs i tangpressing på Hovedbiblioteket. 

  • RIO Kreativ Recovery skal lage en kreativ vegg for Flere i Arbeid. Se resultatet av samarbeidsavtalen her.

Meld deg på innen 12. mars!

Les mer om Frivilligbørs på kommunens nettside

Har du spørsmål om Frivilligbørs?  

Kontakt Heidi Johansen på e-post eller tlf. 48 29 58 12