Folkeforskning

På garasjer og hus på ulike steder i Kristiansand står det små sensorer og måler luftforurensing. En innbygger sykler rundt med en sensor på styret.

I Kristiansand kommune kan innbyggerne delta i folkeforskning for å bidra til bedre luftkvalitet. 

Solvor B. Stølevik jobber som forskningsrådgiver i Kristiansand kommune, og har lånt ut 28 små sensorer ut til innbyggere på Grim, Lund og Kvadraturen, som en del av et større prosjekt, NordicPATH.

I tillegg har kommunen satt ut 19 sensorer i egen regi i iFLINK-prosjektet. 

Sensor plassert på et privathus

På en garasje på Grim står det en slik liten sensor og måler luftforurensing. Kai Magnus Nymann ble nemlig veldig nysgjerrig da Kristiansand kommunen søkte etter innbyggere, og meldte seg frivillig til å delta i forskningsprosjektet. 

"Noen dager opplevde jeg at det var et veldig høyt forurensingsnivå, og ble overrasket over det. Jeg bor på Grim, og så at vi hadde mer forurensing her enn på Lund og andre plasser"   Kai Magnus Nymann

Nymann mener bevisstgjøring er viktig, fordi det nok er mange som ikke er klar over at vi har så mye forurensing i Norge. Selv har han blitt mer bevisst på vedfyring etter at han var med på dette prosjektet. Nå er det bare ved som legges i ovnen, mens han tidligere kunne finne på å brenne andre ting.

Det er først når man erfarer ting selv at man endrer holdninger. Det å spare penger, få penger, eller erfare ting selv, er det som gjør at man vil gjøre endringer.

Da Nymann ble bevisst på luftforurening, og hørte om at man kan få 5000 kr i pant for å bytte gamle vedovner, delte han informasjon om dette til naboene sine. Det er viktig at flere benytter seg av denne ordningen. 

Solvor B. Stølevik

"Målingene gjort på Grim viser høyere konsentrasjoner av svevestøv enn de andre sensorene: Dette kommer sannsynligvis av at geografien der gjør at lufta over bydelen blir hengende lenger. Særlig gjelder dette på de kaldeste dagene."   Rådgiver Solvor B. Stølevik

Målingene i løpet av vinteren viser at svevestøvet fra vedfyring øker mot kvelden, sannsynligvis fordi mange fyrer opp i ovnen når de kommer hjem fra jobb. Svevestøv-konsentrasjonen stiger også når temperaturen i lufta synker.

Sykkelmålinger langs veien

Det trengs mer forskning. Snart skal 11 nye innbyggere få utdelt sensorer, men denne gangen skal sensorene festes på sykler. Disse skal nemlig måle forurensingen langs sykkelrutene. Det er derfor behov for innbyggere som sykler mye, for eksempel til og fra jobb.

Christen Egeland, som jobber i Kristiansand kommune har allerede testet ut sykkelsensorene. Han sykler rundt 50 minutter til jobb hver dag, og har selv merket at lufta er sur noen ganger. Da har det vært mulig for ham å sjekke registreringene og se at det har vært lokal forurensing akkurat på disse tidspunktene.

Vil du bli sykkelforsker?

For å bidra til forskningen kan du melde deg via skjemaet under, og bli vurdert som kandidat for å låne en sykkelsensor.

Les videre

Er du interessert i å lese mer om luftforurensing i Kristiansand kommune, anbefaler vi deg å se på disse lenkene: 

Luftkvalitet i Kristiansand 
Årsrapport for lufkvalitet i Kristiansand (2020)
Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Kristiansand kommune (COWI 2021)

Foto

Anders Martinsen fotografer

Alex Simpson på Unsplash.com

Video Elin Osnes Strand - Kristiansand kommune