Kristiansand kommune sin egen TV-aksjonen komite, som står foran Rådhuskvartalet.

Søndag 23. oktober

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser sitt arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Pengene går til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

Ordfører Jan Oddvar Skisland som holder en bøsse, og oppfordrer medinnbyggere til å melde seg som bøssebærer.
Foto: Kristiansand kommune

Bli med på årets viktigste søndagstur!

Meld deg som bøssebærer på blimed.no

Næringslivsdugnaden

For privatpersoner er det hovedsakelig på selve TV-aksjonsdagen man kan gi bidrag.

Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på TV-aksjonens giversider og få en faktura tilsendt, eller ved å bruke Spleis (legg in lenke) for å starte egne innsamlinger.