Følg oss i sosiale medier

– Sosiale medier er en stadig viktigere plattform for dialog med innbyggerne i Kristiansand, sier Ingunn M. Kvivik, leder for kommunikasjonsenheten i Kristiansand kommune.

Hun forklarer at kommunen har hatt en markant økning både i antall følgere og engasjement i sine sosiale medier de siste månedene – ikke minst på Instagram.

 

 

Hårete mål

– Vi trodde vi satte oss et litt vel hårete mål da vi bestemte oss for å nå 1500 følgere innen 2021, men allerede nå i april har vi over 2000 følgere – og må sette oss et enda spenstigere mål for resten av året, sier Kvivik. Hun understreker kommunen jobber med sosiale medier for å styrke sin profil og nå raskt ut med riktig informasjon.

Dynamisk duo

Mye av grunnen til den markante veksten i sosiale medier er innsatsen kommunikasjonsenhetens redaktører for sosiale medier har lagt ned de siste månedene. Marte Krogstad og Ida Elisabeth Ås Berge har begge jobbet både med strategi, kursvirksomhet og praktisk gjennomføring – noe som har gitt håndfaste resultater.

Dialog

– Den viktigste grunnen til at vi ønsker å være synlige i sosiale medier er for å ha en god dialog med innbyggerne på en mer uformell måte, forklarer kommunikasjonsrådgiver Marte Krogstad. – Gjennom sosiale medier kan vi nå ut til flere med nyttig informasjon, og oppnå toveis-kommunikasjon. Dette kan være med på å bygge vårt omdømme. Hun understreker at sosiale medier krever mye oppfølging fra kommunikasjonsenhetens side. Man må hele tiden følge med på innspill og kommentarer.

Relevant erfaring

Ida Elisabeth Ås Berge hadde mye relevant erfaring å dele da hun kom inn i kommunikasjonsenheten høsten 2020. – Jeg har jobbet mye i sosiale medier både privat og i jobbsammenheng de siste årene, og da særlig med Instagram forklarer hun. – Siden høsten 2020 har jeg hjulpet en rekke forskjellige enheter med «Instagram take-over», slik at innbyggerne våre har kunnet få et spennende innblikk i alle de forskjellige tingene kommunen jobber med. Jeg har også blitt mye bedre kjent med kommunen selv, og kjenner at jeg er stolt av alle de flotte tilbudene og tjenestene som finnes for innbyggerne våre.

Stor spennvidde

Innleggene på Facebook og Instagram er av og til knyttet opp mot nyhetssaker på kommunens nettsider, andre ganger er de «stories» som beskriver tjenester eller aktiviteter som skjer i kommunen. Da En by for alle-uka ble arrangert tidligere i år kunne innbyggerne i Kristiansand følge mange av aktivitetene tett. Kommunikasjonsenheten delte mange innlegg om alt fra selve åpningen til konkrete arrangementer underveis i uka.

Kurs i sosiale medier

Mange av kommunens ansatte jobber med sosiale medier for sin egen enhet, og det var veldig populært da kommunikasjonsenheten tilbød kurs i sosiale medier i november 2020. 

– På kurset hadde vi innføring i hvorfor man bør være på sosiale medier og praktisk gjennomgang av Instagram og Facebook. Vi hadde også et åpent forum der deltakerne stilte spørsmål, forklarer Krogstad.  
 

9500 Ambassadører

Kommunikasjonsleder Kvivik slår fast at det er viktig å ha en god plan og satse på kvalitet og relevans i innleggene. Det er også fint med god intern drahjelp fra kommunens ansatte.

 

Nå bredere ut

– Vi håper jo at flest mulig av våre 9500 kolleger har lyst til å være gode ambassadører for sin arbeidsplass og dermed hjelper oss å nå enda bredere ut i sosiale medier, understreker Kvivik.

Hun håper også at stadig flere innbyggere får øynene opp for all aktiviteten som pågår i kommunens sosiale medier. – Jo flere innbyggere som følger oss, og jo flere som engasjerer seg i saker som legges ut, desto mer kan vi nå ut med viktig informasjon. Vi har også en innbyggerapp som man kan laste ned på telefonen og motta push-varsler om viktige og dagsaktuelle saker fra kommunen på. Vi lanserte appen i fjor, for å lettere nå ut med koronarelatert informasjon, men den har også vist seg å være nyttig i en rekke andre sammenhenger.  

Følg oss i sosiale medier - om du ikke allerede gjør det!

Ida Elisabeth Ås Berge informerer om miljøuka på Instagram.

Foto i denne artikkelen

Alle bildene i denne artikkelen er tatt av Svein Tybakken, Kristiansand kommune.