Vil ditt borettslag gjøre et miljøvennlig energivalg?

Mange boligområder i Kristiansand har gode solforhold og dermed en optimal plassering for å produsere strøm med solcellepaneler.

Valhallabakken Borettslag har benytta seg av dette og har montert solcellepaneler på tre tak i borettslaget. Med støtte fra kommunen, og mulighet for å spare penger på strøm, fikk styret med seg alle eierne i et enstemmig vedtak.

Optimal plassering

Klima- og miljørådgiver Helene Spigseth Iglebæk forteller at solceller i dag er en god kilde til produksjon av fornybar energi. Potensialet for å produsere egen solenergi i Norge er stort, og Sørlandet er blant de områdene som har den høyeste solinnstrålingen i Norge. 

De fleste solcelleanlegg kan operere i 25-30 år uten store drifts- eller vedlikeholdskostnader, og kan bidra til økt bruk av fornybare energikilder, samt reduserte strømutgifter for husholdninger, borettslag og næringsbygg.

Ikke minst kan borettslagene i Kristiansand få støtte fra kommunen til å montere solcelleanlegg! Sier Iglebæk.

Styreleder Jon Holt (foto: Anne Johnsen, Bo og Miljø)

En gullkantet investering

Styreleder Jon Holt i Valhallabakken Borettslag forteller at det er en utfordring å samle et helt borettslag om slike langsiktige investeringer. Med gode solanalyser, som viste hvor mye strøm som kunne produseres gjennom et år, og god argumentasjon over tre årsmøter, fikk de likevel med seg et enstemmig årsmøte i april 2021.

Da var det rask prosess før anlegget kom på plass i juni. Den økonomiske støtten fra Kristiansand kommune og Sørlandet Boligbyggelag (SBBL) var en klart motiverende faktor.

Valhallabakken borettslag la solceller på tre sørvendte tak i juni 2021. Stadig stigende strømpriser har de siste måneder vist at dette var en gullkantet investering. Vi produserer nå egen strøm i tyve, tredve år med dagens anlegg. Helt uavhengig av kraftmarkedet.

Anlegget som er montert i Valhallabakken borettslag består av i underkant av 200 solcellepaneler plassert på tre bygninger på Lund. Det har en styrke på ca 55 kW og produserer rundt 60 000 – 70 000 kWh per år.

Et slikt anlegg har en levetid på rundt 30 år, og kan dermed gi store innsparinger på strømregningen for borettslaget.

Få støtte til solcelleanlegg

Valhallabakken borettslag fikk tilskudd fra kommunen for å montere solcellene, noe som gjorde det lettere å sparke i gang arbeidet. Alle borettslag og seksjonssameier (mer enn 10 enheter) i Kristiansand kan søke om tilskudd til solceller i 2022. Det gjenstår rundt 3,7 millioner kr i fondet. 

Borettslaget eller seksjonssameiet kan få støtte for inntil 40 prosent av de godkjente kostnadene, med en øvre grense på 300 000. Godkjente kostnader er solcelleanlegget og monteringen av det. Søknadene behandles fortløpende i 2022 frem til midlene er brukt opp

Et bidrag til en grønnere kommune

Kristiansand kommune arbeider for å være en katalysator for bærekraftig omstilling i kommunen. De senere årene har bystyret bevilget midler til flere støtteordninger for klima- og miljøtiltak, som skal motivere næringslivet, frivillige organisasjoner, borettslag og innbyggere i kommunen til å være med på den store dugnaden. 

Tilskuddsordningen for solceller i borettslag kan bidra til mer lokalprodusert kraft, som kan gi lavere klimagassutslipp og mindre inngrep i naturen. 

Hjelp til søknaden

- Vi håper tilskuddsordningen bidrar til at mange borettslag vil se på mulighetene for å etablere solcelleanlegg, 
sier Iglebæk.

Ønsker ditt borettslag å søke på ordningen, kan du ta kontakt med Iglebæk for å få hjelp til søknaden.
Send e-post til helene.spigseth.iglebæk@kristiansand.kommune.no

Bilder

Chuttersnap fra Unsplash
Nuno Marques fra Unsplash
TradeWinds Solar
Anne Johnsen Bo og Miljø
Anders Martinsen Fotografer