Foto: Kjell Inge Søreide

Innskriving i skolen 2023

Innskrivingsperioden er fra 13. januar til 5. februar 2023. Foreldre får informasjon om skoleinnskrivingen i elektronisk postkasse eller Altinn.

Foto: Kjell Inge Søreide

Familier som flytter til kommunen etter 5. januar 2023 og fram til skolestart er ikke del av den samlede skoleinnskrivingen, og må ta kontakt med nærmeste skole eller et av innbyggertorgene. 

 

Foto: Anne Lise Norheim

Første skoledag i skoleåret 2023/2024 er 17. august 2023. SFO starter 31. juli 2023. 

På skolenes hjemmesider blir tidspunkt og fremmøtested lagt ut når det nærmer seg første skoledag. På hjemmesidene kommer det også informasjon om førskoledag for de nye elevene.

Foto: Anne Lise Norheim

Kommunen bruker Visma Foresattportal til ønske om annen skole enn tilbudt og til å søke om plass på SFO. Den benytter ID-porten, som tillater pålogging med både MinID og BankID.

I skoleinnskrivingsperioden aksepteres tilbudet om skoleplass automatisk. Bruk Foresattportalen om du ønsker å bytte kommunal skole, melde fra om opptak på privatskole eller om du flytter ut av kommunen.

 

Foto: Anne Lise Norheim

Alle barn som trenger oppholdstid i skolefritidsordning (SFO) får plass ved påmelding. Foreldre kan logge seg på Foreldreportalen og søke plass, si opp plass eller endre oppholdstid i SFO. Av hensyn til planlegging av bemanningen ønsker vi at påmelding til SFO, med ønsket oppholdstid, gjøres innen 1. april.

Skoleruta viser oversikten over skolenes ferie- og fridager for inneværende skoleår, og noen skoleår fram i tid.

Alle skolepliktige må skrives inn, også barn som fikk utsettelse året før. Foreldre kan søke om utsatt skolestart ved å fylle ut skjemaet «Søknad om utsatt/framskutt skolestart». Skjemaet, med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstdirektøren innen 1. mars.

Foreldre kan også  søke om framskutt skolestart for barn født før 1. april (fyller 5 år). Skjemaet, med dokumentasjon fra barnehagen, sendes oppvekstdirektøren innen 1. mars.

Foto: Anne Lise Norheim

Nærskoleretten ligger til grunn for kommunens skolekretsinndeling. I Kristiansand er det flere skolekretser. Innen hver krets kan det være mer enn én skole. I disse tilfellene fordeles elevene mellom skolene i samme område ut fra kapasitetshensyn og den geografiske nærhet.

Foreldre kan velge en annen skole enn nærskolen, slik det er tilrettelagt for å gjøre i Foresattportalen. Et eventuelt avslag må være begrunnet i plassmangel, andre elevers nærskolerett eller spesielle forhold knyttet til enkeltelever.

Foto: Anne Lise Norheim